MİSYONUMUZ

Tedarik ettiği ambalaj atıklarını en doğru ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla kaynağında ayırarak veya ayrılmasını sağlayarak işgücü ve kaynak verimliliği sağlama, çalışanlarının ve çevresinin güvenliği ve sağlığı için gerekeni kanunlara uygun yapma yoluyla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini insan ve çevre sağlığı açısından gerekli her türlü önlemi alma yoluyla ilerleyen lisanslı bir firmayız.

VİZYONUMUZ

Faaliyetimiz esasını içeren ambalaj atıklarını çevreye zarar veremeden ekonomik değerini yitirmeden geri dönüşüm oranını artırma çalışmaları yapmakta, bu çalışmaları yaparken toplumun genelini içine alan faaliyetlerini gerekli kuruluşlarla birlikte yaparak topluma örnek olmayı amaçlamaktayız. Müşterilerimize,çalışanlarımıza, edarikçilerimize ve çevremize kattığımız değerleri sürekli artırarak lisanslı toplama ayırma tesisleri arasında ilk sıralarda yer almak başlıca hedeflerimiz arasındadır.