ÇEVRE BİLİNCİMİZ

Ülkemizde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu atıklardır. Günde yaklaşık 65 bin ton atık üreten bir ülkeyiz. Bu katı atıkların yönetiminde geri kazanım veya çevreye zarar veremeden bertaraf edilmesi esastır.
Kağıt, karton, plastik ve metal gibi ambalaj atıkları özellikle çöp dökme sahalarında gelişigüzel ayrıştırılmakta ve sokak toplayıcıları tarafından toplanmaktadır. Bu bahsedilen atıkların hiç biri çöp değildir. Her biri geri kazanıma uygun hammadde kaynağı olup çeşitli sektörlerde yeniden kullanımı söz konusudur.
Ambalaj atıklarının çöp olmadığını kabul ederek bu ambalaj atıklarının geri dönüşümleri ile ilgili 30.07.2004 tarihli ve 25538 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmelik, Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıklarının tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, atıkların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartları içerir.
Şirketimiz Çevre kanununca belirlenmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olup gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre bırakmanın bilincinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ambalaj atığının aynı zamanda bir hammadde olduğu anlayışını benimsemiş ve ambalaj atığının oluşabileceği tüm ev, işyeri, kurum, kuruluşlardan toplanması, taşınması ve ayrıştırılması görevlerini yaparak ülkesinin çevre sağlığına ve ekonomisine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.